Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2019

oup
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca

August 16 2017

oup

August 01 2017

oup
Boże, napraw mnie. Zepsułam się. Tak bardzo zepsuł mnie ten świat. 
— modlitwa pod poduszką.
Reposted fromwerterowska werterowska viadusz dusz
oup
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow

March 25 2015

oup
2395 8f63 500
oup
Gracja, wdzięk i pewność siebie. Zawsze. Nawet, jeśli się przewrócisz.

January 22 2015

oup
8375 bc29 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viahomczi homczi
oup
5502 469b 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viahomczi homczi
oup
4859 bde0 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viahomczi homczi
oup
0707 6935
Reposted fromsoupdujour soupdujour viahomczi homczi
oup
0947 41c0
Reposted fromsoupdujour soupdujour viahomczi homczi

January 19 2015

oup
oup
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
oup
5605 07e8
Reposted frompesy pesy viawerqq werqq
oup
oup
4863 fff8
Reposted fromscorpix scorpix viasttefcia sttefcia
6016 9d69 500
Reposted fromtwice twice viasttefcia sttefcia
oup
2281 7132 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viakonfetka konfetka
oup
5038 48f8 500
Reposted fromwestwood westwood viakonfetka konfetka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl