Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

oup
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline via12czerwca 12czerwca
oup
8907 5fbd 500
<3
Reposted fromyouuung youuung viasttefcia sttefcia

December 01 2019

oup
Reposted fromshakeme shakeme viadojenka dojenka
oup

November 27 2019

oup
8492 470b
Reposted fromamphetamine amphetamine viacherrykiss cherrykiss

February 03 2019

oup
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca

August 16 2017

oup

August 01 2017

oup
Boże, napraw mnie. Zepsułam się. Tak bardzo zepsuł mnie ten świat. 
— modlitwa pod poduszką.
Reposted fromwerterowska werterowska viadusz dusz
oup
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow

March 25 2015

oup
2395 8f63 500
oup
Gracja, wdzięk i pewność siebie. Zawsze. Nawet, jeśli się przewrócisz.

January 22 2015

oup
8375 bc29 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viahomczi homczi
oup
5502 469b 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viahomczi homczi
oup
4859 bde0 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viahomczi homczi
oup
0707 6935
Reposted fromsoupdujour soupdujour viahomczi homczi
oup
0947 41c0
Reposted fromsoupdujour soupdujour viahomczi homczi

January 19 2015

oup
oup
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
oup
5605 07e8
Reposted frompesy pesy viawerqq werqq
oup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl